top

IQC filozófia

 

 

Erőforrásaink egyesítésének célja, hogy ügyfeleink üzleti teljesítménye javuljon.

Szolgáltatásaink azokat a területeket célozzák, amelyek a jövő legfontosabb vezetői kihívásait jelentik. Az üzleti szervezetek /át/formálását, a változások szükségszerűségének elfogadtatását, illetve a tudás-alapú szervezetek speciális vezetési készségeit.

Meggyőződésünk, hogy a minőségi – személyi és szervezeti – tanácsadást elsősorban az egyedi, az ügyfél helyzetét és elvárásait figyelembe vevő, az adott cél függvényében kialakított megoldások jellemzik. Mindez az állandó megújulás és a folyamatos tanulás igényével szembesít bennünket. Éppen ezért a beruházásainknak jelentős része emberekre és nem tárgyakra irányul. Küldetésünk megismerni és a megvalósuláshoz segíteni ügyfeleink vágyait!


Hogyan definiáljuk a vezetési tanácsadást?

Személyes vezetői stratégiák a XXI. században

Vállalatvezetési stratégiák a XXI. században

A virtuális tanácsadó iroda

Miért pont alma?


Hogyan definiáljuk a vezetési tanácsadást?

A tanácsadásnak és annak vezetési helyzetekre és problémákra való alkalmazásnak, azaz a "vezetési tanácsadásnak" több meghatározása van. Ha a tanácsadás felé funkcionális szemlélettel közelítünk, akkor tanácsadáson valamely feladat tartalmával, folyamatával vagy szerkezetével kapcsolatos segítségnyújtást értünk. Peter Block (1981) általánosan elfogadott definíciója szerint "tanácsadást végzünk mindenkor, amikor valamilyen helyzetet meg akarunk változtatni, vagy jobbá kívánunk tenni, de nincs közvetlen hatalmunk a tanácsok megvalósítására". Eszerint a tanácsadás kísérlet egy olyan szituáció megváltoztatására olyan körülmények között, amikor a tanácsadónak nincs közvetlen befolyása arra, hogy javaslatai a gyakorlatban milyen mértékben lesznek figyelembe véve (nyilván, ha meglenne a közvetlen változtatás, illetve cselekvés lehetősége, akkor már vezetőkről, menedzserekről, és nem tanácsadókról beszélnénk).

Szolgáltatási oldalról a vezetési tanácsadás olyan meghatározott szakmai szolgáltatás, melyet megfelelően képzett személyek szerződés alapján, független és tárgyilagos módon nyújtanak ügyfelüknek vezetési, gazdálkodási problémáik elemzésére, értékelésére, megoldási javaslatok kidolgozására, szükség esetén ezek megvalósításának elősegítésére.

A tanácsadási gyakorlat fontos osztályozási és besorolási dimenziója a "folyamat" (process) és "szakértői" (expert) tanácsadás közötti különbségtétel.

 • Szakértői tanácsadás esetén a tanácsadótól kész válaszokat várnak: konkrét problémákra konkrét megoldási javaslatot.
 • A folyamatorientált tanácsadás viszont olyan helyzetek kialakítására törekszik, melyben a kliens maga találhatja meg az adott kérdésre a megoldást. Nyilván ilyen esetben a tanácsadás facilitáló, "coaching" funkciói kerülnek előtérbe, és a tanácsadás által hozzáadott értéket a helyes válaszok helyett a helyes kérdések teremtik.

Az IQ ConsultinG gyakorlatában az adott feladattól függően, az ügyfelek elvárásainak megfelelően választunk a két megközelítés közül. Az üzleti folyamatok elemzése, a tudás-menedzsment projektek, illetve az Internet-stratégiák kialakításával kapcsolatos feladatok hagyományosan a szakértői tanácsadást helyezik előtérbe. A komplex VáltozásMenedzsment szituációk hatékony kezelése pedig inkább a folyamat tanácsadásra jellemző munkastílust feltételezik.

 

Személyes vezetői stratégiák a XXI. században

A munkánk során szerzett tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy a sikeres vezetői személyiséget az alábbi kihívásoknak való megfelelés igénye jellemzi:

 • Személyes kapcsolatrendszer – A vezető sikere egyenesen arányos a személyes kapcsolatrendszerének kialakításába és fenntartásába fektetett energia mennyiségével és minőségével. Biztonságot, a szervezetek felelősen, manapság nemigen ígérhetnek. A hagyományos karrier utak beszűkültek, vagy nem vezetnek sehova. Ma már semmi sem egyforma és nincsenek általánosan érvényes szabályok. Mindenkinek magának kell kitalálnia a személyes jövőjét.
 • Profizmus, szakmai tökéletesség, hitelesség – Hol vannak az üzleti élet Leonardói? És kik ők valójában? Mi a profizmus és az eredetiség elegyének a titka? A rendkívül dinamikusan fejlődő világunkban a hitelesség egyedüli forrása alighanem a tanulás őszinte igénye. Az új ötletek és gondolatok iránti alázat. A felismerés, hogy csak a változás örök.
 • Örök tanulás – A tanulás tehát mindig változást jelent. Nem kizárólag új technológiák és szoftverek menedzselésének képességéről van szó. Ezzel az ismerettel még csak a helyünket biztosítjuk a rajtvonalnál. Ahhoz, hogy a célt is elérjük, határozottan többre van szükség. A valódi tanulás a "miért" kérdések felvetésével kezdődik. A környezet felelős problematizálásával.
 • A kommunikáció művészete – Az emberekkel és gépekkel való értékteremtő kapcsolat kialakításának, fenntartásának gyakorlata mindennapi rutinból művészetté nemesül. Céljaink határozott, de elégedettséget kiváltó közvetítése és képviselete a legértékesebb vezetői know-how. Hogyan teremthető meg a méltányosan céltudatos közösségi lét? Nincs szabvány válasz. Ez valódi művészet...
 • Az értékes információ megszerzése – Az elektronikus hálózatokban való eligazodás gyakorlata nélkül a vezető nem éli túl a vállalati dzsungelt. Az adatbázisokban általában minden fontos információ megtalálható, csak a megfelelő logikát kell elsajátítani.
 • Empátia – Mintha a logika a múltba veszne. A világ nem hagyja magát előre kiszámítani többé. Túlárad az információ, de kevés a tény. A döntési dilemmák hatékony feloldása a megérzés, és a ráhangolódás képességét igényli. Emocionális intelligencia és empátia. Már ma is menedzsment kulcsszavak.
 • A személyiség jelenlétének varázsa – A virtuális tér új kihívásokkal szembesít. A csapat talán nem is látta egymást, földrészek választhatják el őket. Mégis közös ügyön dolgoznak. A szuperintenzív, de személytelen hálózati kommunikáció jelentősen gyengíti az emberi kapcsolatok motiváló szerepét. Hogyan közvetíthető így a személyiség varázsa? Döntő kérdés.
 • Bizalom – A bizalom ellentmondásos jelenség. Megteremtése és megőrzése jelentős időt és energiát igényel, mégis pillanatok alatt elveszíthető. A munkatársak és az üzleti partnerek bizalma a vezető legértékesebb tőkéje, a hosszútávú befektetések nélkülözhetetlen inputja. Trust-menedzsment. Nem tanítják, de megtanulható.

 

Vállalatvezetési stratégiák a XXI. században

Mi teheti sikeressé az üzleti szervezeteket az információs korban?

Mindenekelőtt az eredetiség: új és merész ötletek, kreatív megoldások, elegancia és minőség. Aztán a menedzsment, amely szolgáltatásaiban és termékeiben képes az ellentétek szinergikus egyesítésére. És szükség van még az alábbi erőtér által áthatott felelős gondolkodásra:

 • VáltozásMenedzsment – A változás már nem azt jelenti, amit régen. A vállalatok stratégiai inflexiós pontok szorításában élnek, egy-egy apró jel talán egész üzletágak drámáját vetíti előre. A változás-menedzsment ezért most nyitottságot kell, hogy jelentsen. És sebességet. Azoknak a bizonyos apró jeleknek a felismerését, és ha kell, a régi szabványok feladását. Mindenki másnál gyorsabban.
 • TudásMenedzsment – A vállalatok súlyos paradoxonnal kénytelenek szembesülni: a tudás megszerzésének költsége még sosem volt ilyen magas, miközben elévülési ideje hihetetlen tempóban zsugorodik. A tanuló szervezetek ezért nem csak a tudás megszerzésére összpontosítanak, de az értékállóság kérdéseire is válaszokat találnak. A tanulás előjogból kötelességgé válik. A szervezet minden szintjén. Tanulás nélkül nincs változás.
 • KáoszMenedzsment – A változás az életet jelenti, de a kiszámíthatatlanság védtelenné tesz. Ok és okozat kapcsolata nem olyan egyértelmű többé. Vajon hol vannak a határok? Meddig változtatható egy szervezet? Hogyan szabályozható az üzlet a rend és a széthullás határán? Van válasz. Élet a káosz peremén.
 • MinőségMenedzsment – A minőség a szervezetek legfontosabb kollektív felelőssége. Vagyis a minőség mindenkin számon kérhető. Beosztástól, munkakörtől függetlenül. A minőség ellenőrzéssel mégsem teremthető meg. Sokkal nagyobb szükség lenne a szervezeti célok iránti elkötelezettség erősítésére. Az elhivatottság felelősségteremtő erejéről van szó.
 • InformációMenedzsment – Az integrált termelésirányítási és ügyvitelszervezési rendszerek a vállalati beruházások legfontosabb céljaivá léptek elő. Ez az üzleti szervezetek működési logikájának gyökeres reformját vetíti előre. Az új logikából új szabályok következnek, az új szabályok pedig új vezetői szerepek vállalására ösztönöznek. Mindez sokkal drámaibb változásokat generál, mint bármi eddig a vezetéstudományok történetében.
 • Keresztkultúrák – A globalizáció trendjei a világgazdasági jelentőségű nagyvállalatok után a 90-es években elérték a középvállalatokat, és már látható, hogy a kisebb vállalkozások sem működhetnek aktív nemzetközi kapcsolatok nélkül. A különböző nemzeti és regionális kultúrák harmóniájának megteremtése alapvető vállalati sikertényezővé válik.
 • Látomások és jövőképek – A misszió és a vízió megfogalmazása legalább annyira fontos, mint a stratégia kialakítása. A jövőről való gondolkodás nem a felsővezetés kiváltsága többé. Az egyéni és szervezeti célok küldetéssé formálása az egyik legértékesebb vállalati know-how.
 • Szövetségi rendszerek – Az értékteremtő tudás megszerzésével kapcsolatos kockázatok behatárolásának hatékony eszköze a kölcsönös érdekeltségen alapuló üzleti kapcsolatok kiépítése. Ha kell, akkor a versenytársakkal. Az újabb és újabb frontvonalak megnyitása és a hosszútávú sikeresség gyakran egymást kölcsönösen kizáró jelenségek.

 

A virtuális tanácsadó iroda 

Az IQ ConsultinG-ot virtuális szervezetnek is tekinthetjük. Rugalmasak, gyorsak, projekt-orientáltak vagyunk és szervezetünk egy része a kibertérben létezik.

Az IQ ConsultinG sikerei jelentős mértékben kapcsolódnak az Internetben rejlő lehetőségek kreatív és értékteremtő használatához. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon elsőként használtunk inter- és intranetes megoldásokat átfogó VáltozásMenedzsment programok aktív támogatására. Mindez rendkívül dinamikus kommunikációt feltételez a környezetünkkel. A hagyományos kliens-tanácsadó kapcsolat határain túllépve olyan tudásközösségek kiépítését preferáljuk, melyek képesek megteremteni a különböző szakterületek és tapasztalati bázisok célirányos alkalmazásának feltételeit.

 

Miért pont alma?

"A négy almás cég" – sok barátunk hív így bennünket az emblémánkban szereplő négy almára utalva. Négy, mert az 1994-es négy cégalapítót szimbolizálja. De miért éppen alma?

Az alma a mitológiában az örök ifjúságot és a tudást jelképezi. Ez komoly kihívást jelent. Kötelezettséget, melynek szellemében arra törekszünk, hogy az általunk kínált megoldások a legújabb ismereteket közvetítsék. Ez a frissesség biztosítja szolgáltatásaink magas hozzáadott értékét, és ennek köszönhetjük, hogy partnereink a közös munkát a tudásba való befektetésnek tekintik.

Az alma számunkra a világ kerekségét és teljességét jelenti. A különböző szakértelmek harmonikus kapcsolódását, a gondolatok sokszínűségének integráló erejét.

 

  Bannerek
 
ALEAS Group
FLOWLego Seriousplay
Insuite Project
 
top